Informace k zájezdu poskytnuté podle vyhlášky č. 122/2018 Sb. a zákona č. 159/1999 Sb. - Johoho

Informace k zájezdu poskytnuté podle vyhlášky č. 122/2018 Sb. a zákona č. 159/1999 Sb.

Soubor služeb cestovního ruchu, který je vám nabízen, představuje zájezd podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici (EU) 2015/2302.
Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro vás vyplývají z právních předpisů Evropské unie týkajících se zájezdů. Cestovní kancelář JOHOHO v.o.s., Brocno 17, 41108 Štětí, ponese plnou odpovědnost za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu.

Cestovní kancelář JOHOHO v.o.s., Brocno 17, 41108 Štětí má ze zákona povinnost zajistit ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka), na základě které Vám budou vráceny uskutečněné platby za služby, které vám nebyly poskytnuty z důvodu jejího úpadku, a pokud je součástí zájezdu doprava, bude zajištěna vaše repatriace.

Formulář s poučením o vašich právech obdržíte během rezervace, nejpozději s návrhem smlouvy o zájezdu. T
ato forma zveřejnění má informativní charakter.
JOHOHO v.o.s.
Brocno 17, 41108 Štětí

Telefon: +420 608 224181
Email: info@johoho.cz

TOPlist