Jste zde: Johoho > Naše služby > Víza

Víza

Každý cestující je odpovědný za své cestovní doklady. Je potřeba být na cestu vybaven požadovaným cestovním dokladem s minimální platností šest měsíců po datu ukončení cesty. Pokud jsou některými z navštívených zemí vyžadována víza, je cestující povinen opatřit si je. Informace o destinacích, které vyžadují vízum při návštěvě v rámci našeho zájezdu, obdržíte v cestovní kanceláři.

Každé dítě (včetně kojenců) musí mít svůj vlastní cestovní pas. Pokud dítě necestuje s oběma rodiči / je doprovázeno osobami, které nejsou jeho rodiči / nejsou jeho opatrovníkem / někým jiným kdo není uveden v jeho dokladech, obraťte se prosím na příslušné orgány, které vám sdělí, jaké dokumenty jsou k vycestování potřeba.

Je také důležité, abyste okamžitě oznámili změnu jména u žen, které se vdaly, aby jméno v pase bylo shodné se jménem na cestovním dokladu. Jména na plavebních, případně letových dokumentech musí být stejná jako jména uvedená v cestovním pase.

Jakékoliv rozpory (včetně přezdívek a zkrácených jmen) mohou zamezit odcestování a mohou také zneplatnit pojistku. Pokud některý zákazník nebude mít požadované dokumenty, bude mu odepřen nástup do letadla nebo na loď a budou vůči němu uplatněny storno poplatky.

Pro vstup do Spojených arabských emirátů není v cestovním pase žádoucí izraelské razítko. Jste-li svobodná žena pod 30 let a cestujete bez rodičů či manžela (musí být prokazatelné), vízum může být neuděleno. Stejně tak je do arabsky mluvících zemí doporučeno zjistit si vízové povinnosti pro děti, obzvláště pokud cestují s ženou do 30 let věku nebo svobodnou ženou. Další informace o vízových povinnostech do Dubaje a SAE obzvláště v případě plaveb viz níže na konci tohoto článku.

Pokud si necháte vyrobit tzv. rychlopas, jehož platnost je max. 6 měsíců, nesplníte tak většinou vstupní podmínky do destinace.

 
Na vyžádání jsme Vám schopni víza za poplatek zajistit. Potřebujete-li zjistit informace o vízové povinnosti Vaší cílové destinace, kontaktujte prosím naši cestovní kancelář. 

Dobrá rada: pasové a vízové povinnosti si zjistětě minimálně dva měsíce před cestou.

Upozornění: víza do České republiky pro občany jiných zemí nezajišťujeme! Pokud jste občany jiných zemí než ČR, ověřte si Vaše pasové a vízové povinnosti na svém konzulárním úřadu.

Základní informace o vízových povinnostech s ohledem na plavby s lodními společnostmi (pro všechny jiné vstupy než plavby i do níže uvedených destinací si ověřte vízové povinnosti předem u cestovní kanceláře nebo zastupitelském úřadu):
 

EVROPA

Rusko

-
V případě, že se zúčastníte organizovaných fakultativních výletů, které nabízí lodní společnost, bude cena za vystavení víza započítána do ceny výletu a není nutno si zajistit vízum předem. Pokud si přejete vydat se na pevninu samostatně, je nutno si zajistit vízum předem.
Bez víza nelze loď v ruském přístavu opustit.
 

SEVERNÍ AMERIKA A KARIBIK

USA, Americké Panenské ostrovy

(Virgin Islands) např. St. Thomas, Portoriko
Abyste zabránili jakýmkoliv nepříjemnostem při příjezdu, ověřte si prosím, do kdy platí váš pas, a také, zda vyhovuje nové vstupní proceduře pro Spojené státy americké. Pokud potřebujete pomoci, spojte se, prosím, s cestovní kanceláří.
1) Na příslušném pasovém oddělení je třeba zažádat o vystavení biometrického pasu (e-pasu).
K cestě bez víz se občané ČR musí prokázat e-pasem.
2) Na webové stránce https://esta.cbp.dhs.gov je nutné vyplnit žádost Elektronického systému cestovní registrace (ESTA). Vaše odpovědi musí být v anglickém jazyce. Nepoužívejte tedy, prosím, diakritiku (háčky, čárky, kroužky).
3) Po vyplnění a odeslání žádosti Vám bude v krátké době zaslána odpověď.
Pokud máte stále platná víza, nemusíte již registraci ESTA vyplňovat. Můžete cestovat na Vaše platná víza v platném pasu.
V případě dalších otázek, týkajících se bezvízových cest, kontaktujte: consprague@state.gov

Kanada

-
Občané České republiky mohou požádat o vízum pro krátkodobý pobyt na kanadském velvyslanectví v Praze. Základní informace a instrukce pro získání víza lze nalézt na webové stránce Velvyslanectví Kanady v Praze www.canada.cz .

Karibik

- občané ČR nepotřebují další víza, ostatní státy jako např. Bermudy, St. Lucie, Barbados apod. považují krátkou návštěvu své země v případě okružních plaveb za tzv. „tranzit“ a na pasažéry lodních společností nevztahují vízovou povinnost. Pro delší pobyt doporučujeme ověřit si své vízové povinnosti v cestovní kanceláři nebo na příslušném zastupitelském úřadu.
 

ASIE

Dubaj a Spojené Arabské Emiráty

Pro každý vstup do Spojených arabských emirátů je nutno si zajistit vstupní víza předem. U týdenní plavby přes Omán a Bahrajn půjde tedy celkem o zajištění 3 víz. Ostatní státy – Bahrajn, Omán považují krátkou návštěvu své země za tzv. „tranzit“ a na pasažéry nevztahují vízovou povinnost. Vízum pro 1. vstup do země musí mít klient předem. Víza pro 2. a 3. vstup budou doručeny příslušným úředníkům na loď, kteří je hromadně předloží imigračnímu úřadu.
Pokud budete mít ve vašem pasu izraelské razítko nebo vízum (i když již vypršelo) nebude vám umožněn vstup do Spojených arabských emirátů.
Indie

Pro Indii

je zapotřebí turistické vízum s vícenásobným vstupem. Toto vízum nelze získat na palubě, takže si ho naši klienti musí opatřit před odjezdem. 

Čína

Pro Čínu je zapotřebí vízum a to buď vstupní vízum (jednovstupné) nebo s vícenásobným vstupem (platné alespoň pro dva vstupy v závislosti na itineráři plavby či cesty. Toto vízum nelze získat na palubě, takže si ho naši klienti musí opatřit před odjezdem. Pro město Sanya (Čína) jsou zapotřebí víza. Některé lodní společnosti se postarají o potřebné formality nutné k jeho získání při připlutí do země. Příslušné poplatky vám budou naúčtovány na palubě.
Pro plavby se zastávkou v Singapuru je třeba mít fotku dítěte, pokud je zapsáno v pase rodičů. Pečlivě si prosím ověřte u singapurského konzulárního úřadu, zda nejste občanem státu, od jehož občanů je vyžadováno turistické vízum.

Vietnam

Je zapotřebí tranzitní vízum: Některé lodní společnosti se postarají o potřebné formality nutné k jeho získání při příjezdu do země. Příslušné poplatky  Vám v tom případě  budou naúčtovány na palubě. 

Indonésie

-
v případě plaveb je zapotřebí tranzitní vízum, které bude zajištěno před připlutím. Cena víza je cca 25 USD a bude naúčtována na lodní účet cestujícího.

Thajsko

- pro občany České republiky byal vízová povinnost zrušena.
 

INDICKÝ OCEÁN

Pro plavby na ostrov Mauricius a pro plavby v Indickém oceánu musí mít hosté cestovní pas platný alespoň šest měsíců po skončení zamýšleného pobytu. Pečlivě si prosím ověřte u konzulárního úřadu Mauricijské republiky, zda nejste občanem státu, od jehož občanů je vyžadováno turistické vízum. Občané ČR nemají vízovou povinnost na Mauritius.
Pro vstup na území Komorských ostrovů a Mayotte vízum není vyžadováno.

Pro Madagaskar

je vyžadováno tranzitní vízum: v případě plaveb se některé lodní společnosti postarají o potřebné formality nutné k jeho získání při příjezdu do země, vyřizuje se na palubě.
 

OSTATNÍ DESTINACE

Tunis

považuje krátkou návštěvu své země za tzv. „tranzit“ a na pasažéry vízovou povinnost nevztahuje.

Egypt

– považuje krátkou návštěvu své země za tzv. „tranzit“ a na pasažéry vízovou povinnost nevztahuje. Pro plavby do Egypta je potřeba pas platný ještě 6 měsíců po návratu z plavby. Děti do
15 let musí mít svůj cestovní pas.

Libye

– pro vstup do Libye je potřeba platný pas. Nezletilí musí mít svůj vlastní pas. Po připlutí do Libye vám místní orgány dají do pasu razítko. Po připlutí obdrží cestující za poplatek tranzitní víza.  Pro cestující, kteří se zúčastní fakultativních výletů pořádaných lodní společností, je cena víz mnohdy zahrnuta v ceně výletu. Ostatním cestujícím bude cena za víza vyúčtována v lodním účtu.
Upozorňujeme, že tranzitní vízum umožní opustit Tripolis pouze v rámci fakultativního výletu s lodní společností. Cestující, kteří zůstanou na lodi v době zastávky v přístavu, víza neplatí.
„Denní kolektivní vízum“ bude vystaveno, pokud budou známy nejpozději 15 dnů před návštěvou Libye následující údaje: jméno, příjmení, národnost, místo a datum narození, číslo pasu, datum vystavení pasu, platnost pasu a zaměstnání.
Vezměte, prosím, na vědomí, že pokud budete mít ve vašem pase izraelské razítko nebo vízum (i když již vypršelo), nebude vám umožněno se v Libyi vylodit a bude nutné, abyste se vylodili ještě před návštěvou jakéhokoli přístavu v Libyi na vlastní náklady.
Zároveň, prosím, vezměte na vědomí, že vláda může zamítnout vstup cizincům bez předchozího upozornění.

Plavby kolem světa:

je potřeba strojově čitelný pas platný alespoň 6 měsíců po skončení plavby. Víza do Austrálie a Indie je potřeba si vyřídit včas před odplutím.
 

Arabský poloostrov - pro každý vstup do Spojených arabských emirátů je nutno si zajistit vstupní víza předem. U týdenní plavby přes Omán a Bahrajn je nutné zajištění celkem 3 víz. Ostatní státy – Bahrajn, Omán považují krátkou návštěvu své země za tzv. „tranzit“ a na pasažéry nevztahují vízovou povinnost.

Žádost o víza do Dubaje

Ve Spojených arabských emirátech (SAE) mohou zprostředkovávat speciální víza (tj.udělení 3 víz ve stejnou dobu) pro plavby se 7-denním programem jen některé agentury.
V případě plaveb je důrazně doporučeno zajistit si vízum současně s plavbou přes cestovní kancelář, která organizuje prodej plavby.Jestliže budou víza zprostředkována jinou agenturou, nemůže klientům zaručit, že jim bude umožněno vylodění například ve Fujairah/Abu Dhabi.
Jestliže požádá klient o 1. vízum mimo prodávající cestovní kancelář, nebude mít tato možnost zprostředkovat 2. a 3. vízum. Žádost o 2. a 3.vízum nemůže být přijata, protože místní imigrační oddělení již jednu žádost o vízum přijalo a jeho vyřizování tedy již probíhá. Jestliže nedostane cestovní kancelář od klienta všechny potřebné formuláře, nemůže klientům zaručit vylodění.
Doporučujeme zažádat o víza přibližně 5 týdnů před odplutím. Platnost víz jsou 2 měsíce (a 1 měsíc po vstupu do země). Z tohoto důvodu se doporučuje nežádat o víza příliš brzy.
Získání víz do SAE nebude umožněno občanům Izraele.
 
Vízum pro 1.vstup do země (Dubaj – Abu Dhabi) je nutné vyřídit ještě před vstupem do země. V souladu s mezinárodními požadavky žádná letecká společnost neumožní cestujícímu nastoupit do letadla v zemi odletu, pokud nebude mít platné vízum do SAE.
 
Pro podání žádosti o vízum je obvyklý tento postup:
1) Vyplnit formulář („Visa Application Form.xls“) v počítači (bez diakritiky). Musí být vyplněny všechny kategorie.
2) Zaslat zřetelnou, barevně oskenovanou kopii klientova cestovního pasu – především strana s fotografií a informacemi o držiteli tohoto cestovního pasu. Tento formulář je nutné zaslat nejpozději 24 pracovních dní před příjezdem klienta do Dubaje. Příslušné příplatky budou uplatněny u žádostí podaných méně než 24 pracovních dní před příjezdem do Dubaje.
Pokud nebude cestovní pas čitelný (nebo v něm nebude místo pro víza), bude udělení víza imigračním oddělením odmítnuto.
3) Upozorňujeme, že nové imigrační předpisy nyní vyžadují zaslání oskenované barevné fotografie ve formátu JPEG přiložené k žádosti o víza a kopii cestovního pasu. Požadované rozměry fotografie: 4,3 cm x 5,5 cm, velikost nesmí přesáhnout 40 KB, typ JPG, fotografie barevná a zřetelná. Žádosti zaslané faxem nejsou akceptovány a velikost emailu s žádostí nesmí přesáhnout 4 MB.
4) Pokud bude zaslána žádost o víza a posléze změněna, upravována kvůli chybě v zaslané žádosti nebo špatné kopii pasu nebo jakékoliv chybné informaci, bude za opravu účtován poplatek.
5) Upozorňujeme, že pokud klient zruší svoji rezervaci plavby až po podání žádosti o vízum, nebudou mu vráceny již zaplacené poplatky. Stejně tak v případě, kdy imigrační oddělení neudělí klientovi víza – poplatek nebude vrácen.
6) Víza budou zpracovávána současně a musí být použita ve správném pořadí.
7) Poté, co vízové oddělení SAE potvrdí víza, obdrží klient 1. vízum do SAE. S kopií víza bude moci klient nastoupit na palubu jakékoliv letecké společnosti.
8) Druhé a třetí vízum (již vyřízené) pro opětovný vstup do SAE po zastávkách například v Ománu a Bahrajnu doručí zprostředkovatelská agentura příslušnému úředníkovi na lodi z důvodu vyřízení nutných formalit s imigračními orgány po připlutí do přístavu. Klient tato víza neuvidí, neboť mu nebudou zaslána a budou v držení lodních a imigračních úředníků.
9) Pokud klient absolvuje dvě sedmidenní plavby po sobě následující, bude potřebovat 5 víz.
10) Turistická víza mohou být použita ke vstupu do SAE 60 dní ode dne jejich schválení a jsou platná pro pobyt v SAE 30 dnů ode dne vstupu do země. Jsou však platná pouze pro jeden vstup do země, proto jsou pro plavbu potřeba 3 víza.
 
Důležité informace ohledně pobytu v SAE před a po plavbě
Klienti, kteří mají v plánu pobyt v SAE ještě před plavbou, musí předat žádost o víza a informace o pohybu v zemi a ubytování. Toto je pro lodní společnost nebo cestovní agenturu jediná možnost jak mít pod kontrolou situaci ohledně žádostí o 2. a 3. vízum u 7-denních plaveb. Výše uvedený postup je určený cestujícím na okružních plavbách a neuskuteční se, pokud nebudou víza vyřizována najednou. Nelze zaručit, že druhá víza budou udělena, pokud o první vízum bylo zažádáno u jiné zprostředkovatelské agentury.
V případě, že klienti zůstávají v zemi po plavbě, použijí poslední vízum, protože je toto vízum platné 30 dní po připlutí lodi do SAE.

 

 

 

Hledání plaveb

Naše akce

 

Navštivte náš 

firemní Facebook!

ERV Pojišťovna

 

ACK

 

NAVRCHOLU.czTOPlist