Jste zde: Johoho > Informace > Časté dotazy

Časté dotazy

Časté dotazy

Zde se snažíme zodpovědět Vaše časté dotazy, které mohou být užitečné i ostatním klientům.

Internet, telefon a fax na lodi?

Na všech lodích je  k dispozici počítačový terminál se satelitním připojením na internet a v některých prostorách lodi bývá dostupné WI-FI. Obojí však bývá dostupné za poplatek.  Telefon bývá obvykle v každé kajutě na lodi, v rámci lodi jsou hovory samozřejmě zdarma. Pomocí satelitního systému bývá možné telefonovat kamkoli na světě, není to ale nejlevnější, tarif je obvykle zveřejněn v prospektu vedle telefonu. V rámci lodi jsou telefony samozřejmě zdarma. Na moři obvykle není k dispozici mobilní síť. Pokud si aktivujete roaming před Vaší cestou, v době, kdy je loď blízko pobřeží či zakotvena v přístavu se dovoláte i z mobilního telefonu pomocí sítě místního operátora. Rovněž je možno za poplatek využít místní telefon a fax, v některých zemích však počítejte s vysokými cenami.

Jaká je maximální povolená hmotnost zavazadel na lodi?

Maximální povolená váha zavazadel na většině lodí je 90kg na osobu. Maximální povolená váha v letecké přepravě je 44kg (2 zavazadla po 22kg).To platí pro cesty do Ameriky a 20 kg platí pro cesty po Evropě. V případě využití letecké přepravy jste tedy limitováni hmotností zavazadel pro leteckou přepravu. Rovněž je vhodné připomenout, že běžné kajuty na lodi nejsou uzpůsobeny na ukládání nadměrných zavazadel.

Jak je to s nakupováním na lodi?

Veškeré obchody na lodi jsou duty free, z tohoto důvodu jsou otevřeny pouze během plavby. V lodních obchodech je možné platit kreditní kartou. Při návštěvě ostrovů či pevniny je nutno platit často v hotovosti například za nápoje, vodní sporty, vstupné atd. Na většině lodí je k dispozici bankomat.

Jak se dozvím, kde právě plujeme? A mohu navštívit kapitánský můstek?

Pomocí satelitního systému můžete shlédnout přímo ve Vaší kajutě  aktuální polohu lodi na televizní obrazovce. Kapitánský můstek z bezpečnostních důvodů nelze navštívit, ale mnohé lodě pořádají exkurze během plavby do zázemí lodě. Velmi zajímavá výprava, obzvláště pro mužskou část pasažérů.

Mohu si na loď donést vlastní alkohol?

Alkoholické nápoje si mohou na lodi objednat pouze hosté starší 18 let na evropských lodích a 21 let na amerických lodích. Není možno si na loď přinést vlastní alkoholické nápoje.

Je na lodi lékařská pomoc?

V případě nehody nebo potíží během plavby je na palubě lodní lékař, který má k dispozici veškeré potřebné přístroje a rovněž léky na běžný lékařský předpis. V případě potřeby lékařské pomoci kontaktujte recepci. Jestliže máte nějaké zdravotní problémy, oznamte, prosím, tuto skutečnost ještě před svou plavbou. Ubezpečte se o rozsahu svého cestovního pojištění, které zdravotní události máte hrazeny. Veškeré náklady s ošetřením se hradí buď přímo nebo právě prostřednictvím Vašeho pojištění. Lékař na lodi mohdy nemá přesný druh léku, který užíváte, může Vám ale obvykle podat jeho ekvivalent. Přpravte si proto do zásoby dostatečné množství léků, které jsou pro Vás nezbytné. Nezapomeňte také respektovat Všeobecné smluvní podmínky naší cestovní kanceláře, lodní společnosti a Pojistné podmíny pojišťovny v případě využití pojištění.

Houpe to na lodi?

Nemějte obavy, dnes jsou již všechny velké lodě vybaveny stablizátory, které zaručují příjemnou plavbu i na bouřlivějším moři. Během plavby je navíc  na palubě k dispozici lékař, pokud byste přece jen měli nenadálé příznaky mořské nemoci. Ubezpečujeme Vás však, že se toto prakticky nevyskytuje, protože pohyb lodi při běžné plavbě takřka nezaznamenáte.

Jak probíhá nalodění?

Všichni cestující se musí dostavit k lodi minimálně 2 hodiny před vyplutím! V terminálu plavební společnosti nejdříve projdete registrací, kde budou zkontrolovány Vaše doklady elektronickou kartu s Vašimi údaji, která slouží jako klíč k Vaší kajutě a zároveň jako platební karta na lodi.  V terminálu lodní společnost většinou podává uvítací občerstvení. Po nalodění je pro Vás na lodi přichystán oběd, rovněž jsou otevřeny i bary, kde si můžete objednat celou řadu nápojů a koktejlů. První den plavby obvykle probíhá nácvik použití záchranného vybavení a nalodění se do záchranných člunů. Bývá to poměrně zábavná záležitost, navíc zajímavá příležitost k seznámení s ostatními pasažéry a s lodními prostorami. Každá kajuta má přidělen svůj vlastní záchranný člun a vejdou se tam zaručeně všichni! Buďte bez obav!

Jak probíhá vylodění? 

Poslední večer Vaší plavby Vám bude do Vaší kajuty doručeno celní prohlášení a zároveň Vám bude sdělen čas, kdy se máte dostavit na celnici, popřípadě na imigrační oddělení (v případě vstupu na území USA). Před vyloděním Vám bude vrácen Váš cestovní pas, pokud Vám byl na počátku plavby odebrán.  Veškerá Vaše zavazadla musí být večer sbalena, označena kódem, který dostanete a připravena k odnesení na chodbě. Přesné instrukce obdržíte v palubním časopise. Nezapomeňte si tedy před plavbou přibalit příruční zavazadlo, do kterého sbalíte své věci používané poslední noc. Vaše zavazadla budou nachystána po vylodění v terminálu přístavu. Další možností bývá "samoobslužné vylodění" pro pasažéry, kteří mají velmi napilno např. na letiště. Jedná se o podstatně namáhavější, ale také rychlejší formu odjezdu z lodi.

Jak probíhá platba a úhrada útraty na lodi?

Platby za služby na lodi většinou probíhají pomocí lodní karty, která je zároveň klíčem od kajuty a osobním identifikátorem přiři vstupu na loď v destinacích a přístavech. Kdykoliv během plavby si můžete na lodní recepci nechat zkontrolovat svůj účet. Navíc v platebním centru je třeba udržovat dostatečnou jistinu oproti útratě, případně to vyřešit platební kartou. Jestliže platíte v hotovosti, je nutno poslední večer na lodní recepci Váš účet vyrovnat. Jestliže platíte kreditní kartou, z Vašeho účtu bude automaticky odečtena částka, která Vám bude poslední večer vyfakturována. Je však nutné počítat i se servisními poplatky.

Co jsou to tzv. "servisní poplatky"?

Servisní poplatky, neboli "Service fees" jsou jinými slovy zpropitné pro palubní personál, především pro pokojské a číšníky, kteří se o Vás po dobu plavby většinou skvěle starají. Tyto servisní poplatky jsou většinou automaticky započítány k účtu, kromě případu, kdy klient tyto vysloveně odmítne zaplatit. Vzhledem k tomu, že se u palubního personálu jedná o jejich jediný příjem a služby bývají skvělé, prakticky se nestává, že by někdo toto odmítl uhradit. Výše těchto poplatků bývá předem zveřejněna, většinou se pohybuje ve výši 5-30 USD za kajutu a den.  

U některých lodních společností bývá zajímavámožnost předplacení těchto poplatků již při koupi plavby. Zákazník za to obdrží nějakou výhodu navíc, např. možnost časově neregulovaného příchodu an večeři a podobně. 

Mohu se z lodi sám vzdálit a neuplave mi loď?

V každé zemi máte možnost mnoha zajímavých organizovaných fakultativních výletů, které si objednáte přímo u plavební společnosti. Pouze v tomto případě máte jednoznačně garantováno, že loď na Vás za všech okolností při odjezdu počká.

 Den v přístavu však můžete strávit i úplně sami na pláži, návštěvou pamětihodností, potápěním, či jakoukoliv oblíbenou činností, kvůli které se na danou destinaci jistě těšíte.  Pokud ale loď opustíte, mějte na paměti,  kdy se musíte vrátit na palubu (většinou 30-60 minut před vyplutím, při odvazování lodi od mola či zvedání kotvy se rozhodně už nastupovat nesmí). Tyto informace obdržíte den předem v palubním časopise a dozvíte se jednak v kolik hodin loď přijede do přístavu, ale také kdy odplouvá a v kolik hodin nejpozději se musíte nalodit před odplutím. Prosím, věnujte těmto časům zvýšenou pozornost, protože loď na Vás nemůže čekat a také skutečně nečeká!
Jestliže Vaší zastávkou je menší přístav, kam loď nemá možnost vplout, zakotví poblíž přístavu a k dopravě na pevninu použijete čluny. Tyto čluny pak v průběhu dne zajišťují dle jízdního řádu, který jste obdrželi v informacích, kyvadlovou přepravu na loď a na břeh. Také ale můžete prostě jen zůstat na lodi a užívat si relaxace u bazénu, sportovních možností či masážní salóny. Casina a duty free shopy jsou ale otevřena jen na volném moři.

Mohou se plavit na výletní lodi tělesně handicapovaní pasažéři?

Většina lodí je vybavena zařízeními pro telesně handicapované a větší část prostor lodi jsou bezbariérově upraveny. Některé kajuty jsou rovněž bezbariérové. Přesto jsou některé oblasti pasažérům na vozíčcích hůře dostupné. Lodní personál Vám je vždy připraven pomoci vyřešit problémy, s kterými si nevíte rady, přesto mějte na paměti, že Vám nemůže zajistit servis, bez kterého byste nebyli schopni se po palubě bezpečně sami pohybovat. Proto musíte s jistými omezeními počítat.  Vždy je nutné jakékoliv zdravotní omezení nahlásit již při rezervaci plavby.

Mohu při plavbě ušetřit za konzumaci?

Již při rezervaci plavby jsou Vám u většiny lodních společností nabídnuty takzvané nápojové nebo speciální slevové balíčky. Tyto balíčky v sobě obsahují například určité množství minerálek za zvýhodněnou cenu, či balíček koktejlů, piva nebo alkoholických nápojů. Je možné zakoupit také třeba balíčky pro děti, které jim umožní bez Vaší nepřetržité asistence obdržet zakoupený nápoj. Speciální slevové balíčky jsou výhodné k zakoupení již před plavbou, ale i během ní, protože máte svou útratu pod lepší kontrolou. Pokud chcete ušetřit opravdu, na horních palubách bývají bezplatné nápojové automaty. Někdy, ale rozhodně ne vždy bývá součástí akčního prodeje plaveb tzv. "Onboard Credit", což je částka, kterou klient obdrží od lodní společnosti k volné útratě na lodi.

 

 

 

 

 

Hledání plaveb

Naše akce

 

Navštivte náš 

firemní Facebook!

ERV Pojišťovna

 

ACK

 

NAVRCHOLU.czTOPlist