Jste zde: Johoho > Informace > Všeobecné informace

Všeobecné informace

Všeobecné informace

Účastníci zájezdu s dostatečným předstihem obdrží od CK nebo od smluvních partnerů Podrobné informace k zájezdu. V nich budou upřesněny další informace týkající se konkrétního zájezdu.

Rezervaci

Rezervaci zájezdu či plavby lze uskutečnit telefonicky, dopisem, e-mailem nebo vyplněním formuláře na internetových stránkách CK. Po provedení rezervace obdrží zákazník informaci, do kdy je nutné od provedené rezervace doručit zpět cestovní kanceláři nebo smluvnímu prodejci podepsanou Cestovní smlouvu a uhradit zálohu min. 50 % z ceny zájezdu a objednané letenky. Doplatek je nutné uhradit nejpozději 60 dnů před odjezdem. V případě podpisu Cestovní smlouvy v době kratší než 60 dnů je nutné uhradit celkovou cenu s podpisem Cestovní smlouvy.

Všeobecné smluvní podmínky - VŠSP

Každý účastník, který uzavře cestovní smlouvu s naší cestovní kanceláří, by se měl seznámit s Všeobecnými smluvními podmínkami zájezdů. Svým podpisem na smlouvě stvrzuje, že s nimi byl seznámen před podpisem smlouvy a že s nimi bez výhrad souhlasí. Všeobecné podmínky pro účastníky zájezdu naleznete zde... 

Letecká doprava 

U zájezdů, které využívají leteckou dopravu, může z nejrůznějších důvodů dojít ke zpoždění letu. Za škody tímto vzniklé nenese cestovní kancelář odpovědnost. Kromě ceny letenky je potřeba počítat s letištními a palivovými poplatky, jejichž výše se mění, což nemůže cestovní kancelář ovlivnit. V některých zemí je při mezistátních i vnitrostátních přeletech nutné platit na místě zvláštní poplatky - tzv. odletové taxy. Jejich výše je velmi pohyblivá, a nejsou proto zahrnuty v cenách zájezdů. Cestovní kancelář nemůže ovlivnit jejich výši a klienty pouze orientačně informuje. Všechny mezinárodní lety jsou omezeny hmotnostním limitem pro zavazadla na osobu. Podrobné informace obdržíte v pokynech před odjezdem. U vnitrostátních letů jsou obvykle limity 15 kg na osobu. První a poslední den leteckých zájezdů je určen k přepravě a nikoliv již k vlastní dovolené.  Za poškození nebo ztrátu zavazadla při letecké přepravě přebírá plnou odpovědnost letecká společnost. Pokud dojde ke škodě musí být tato skutečnost nahlášena ihned po příletu na příslušném místě na letišti a sepsán protokol, který je potřebný pro další jednání s leteckou společností. Přeprava neskladných zavazadel, např. jízdních kol, surfových prken a podobně není nároková a musí být předem nahlášena cestovní kanceláři již při knihování zájezdu. Uskutečňuje se v závislosti na kapacitních možnostech přepravce, za poplatek a pouze na základě dodatku k cestovní smlouvě. Jinak si ji klient zajišťuje sám. Transfery nadměrných zavazadel jejich uskladnění nejsou zahrnuty v poplatku za přepravu.

Hotely

Naše cestovní kancelář pro zájezdy,  které sama pořádá, vybírá hotely dle nejpřísnějších kritérií v kategorii 3, 3+, 4 nebo 5, které jsme si většinou sami prověřili. Vždy volíme, pokud to je možné, ubytování s kompletním vybavením a klimatizací na pokoji. Informace o typu ubytování a vybavenosti pokojů a hotelového zařízení je vždy uvedena v popisu zájezdu. Členění do kategorií v některých turisticky frekventovaných letoviscích nemusí odpovídat běžnému evropskému standardu. V exotických destinacích se někdy může stát, že dle místních zvyklostí pokoje nemusí být dostatečně zvukově izolované. Pokud se nacházíte v blízkosti rušných míst, může zde být hluk.  K exotice jižních zemí patří i všudypřítomný hmyz, se kterým se občas lze setkat i v prostorách hotelů. Pro každý případ si s sebou vezměte prostředky proti hmyzu. Bohužel i přes veškeré naše snahy se ne vždy podaří zajistit Vámi objednaný hotel, a to i přesto, že jste si jej objednali dlouho před odletem. Zákony hostitelských zemí totiž mnohdy povolují vyšší příjem objednávek, než je skutečná kapacita hotelu. V tomto případě je majitel hotelu povinen zajistit náhradní ubytování, avšak vždy v téže anebo ve vyšší kategorii. Nárok máte na ubytování v té kategorii, která Vám byla potvrzena a kterou jste si zaplatili. Přidělování pokojů hostům je vždy záležitostí hotelu a cestovní kancelář na něj nemá vliv. Ke speciálním přáním klientů,jako např. výhled na moře, vyšší patro apod. se snaží naše cestovní kancelář přihlížet, ale tyto požadavky nelze považovat za součást potvrzené objednávky, pokud není tato služba placenou. Na splnění těchto požadavků nemá naše cestovní kancelář vliv a závisí na momentální disponibilitě kapacit v příslušném hotelu. Jako třílůžkový pokoj může být někdy klasifikován i pokoj dvoulůžkový s přistýlkou. Přistýlkou může být rozkládací gauč, lehátko,palanda nebo pohovka. Možnost nastěhování v den příjezdu je nejdříve po 14. hodině, není-li dohodnuto jinak. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání pokoje. Prosíme, abyste vzali na vědomí, že ve většině hotelů není povoleno donášet na pokoj vlastní potraviny či nápoje. Výjimkou jsou hotely apartmánového typu vybavené kuchyňkou. Upozorňujeme na skutečnost, že klimatizace nemusí být v provozu po celých 24 hodin denně. Provozovatel hotelu často spojuje užívání klimatizace s přítomností hostů v pokoji. Jedná se zejména o systém tzv. pojistek připojených ke klíči od pokoje, které po umístění do příslušné zásuvky aktivují klimatizaci.

Delegáti

Delegáti, kteří jsou přiděleni k speciálně označeným zájezdům a plavbám, organizují transfery z/na letiště, informační koktejl a informační hodiny, které se v průběhu vašeho pobytu konají dle pokynů, které obdržíte na počátku zájezdu v informačním balíčku. V případě, že se v průběhu Vašeho pobytu vyskytne problém, můžete delegáta kontaktovat na telefonním čísle, které je uvedeno v informačních materiálech. Delegát v destinacích nefunguje jako průvodce zajišťující odborný výklad. Přesto se Vám vždy snažíme zajistit maximum dostupných informací a doporučení  ohledně fakultativních výletů a pamětihodností či přírodních krás.

Zvířata

Zvířata se zásadně přepravují pouze po předchozím nahlášení cestovní kanceláři, následném souhlasu leteckého přepravce, ubytovetela a za poplatek.  Upozorňujeme na skutečnost, že většina hotelů a žádná lodní společnost neakceptuje zvířata ve svém ubytovacím zařízení.

Voda

Voda z kohoutku v exotických destinacích rozhodně není doporučována k pití. Vodu k těmto účelům Vám doporučujeme zakoupit v místních obchodech anebo hotelích. V hotelích se solárním ohřevem teče chvílemi vlažná voda. V některých zemích, jako třeba Madagaskar také může dojít na kratší dobu k výpadku elektrické energie a tím i klimatizace a ohřevu vody.

Šperky

Šperky, cestovní doklady, peníze, šeky, platební karty a veškeré cenné předměty do trezoru, který je k pronajmutí buď v recepci nebo přímo na pokoji či kajutě.

Fakultativní výlety

Výlety a exkurze, které jsou nabízeny v rámci našich zájezdů, si můžete zakoupit v místě pobytu za místní nebo volně směnitelnou měnu. S jejich koupí před odjezdem na dovolenou Vám můžeme poradit a eventuálně zajistit jejich zakoupení.Tyto služby ale zajišťuje místní agentura. Případné reklamace fakultativních výletů doporučujeme vyřešit přímo na místě, neboť cestovní kancelář JOHOHO není organizátorem těchto výletů. Za kvalitu suvenýrů zakoupených v průběhu výletu (např. videokazeta) nenese naše cestovní kancelář žádnou odpovědnost.

Věk dítěte

Věk dítěte je u každého zájezdu či plavby  uveden, pokud se k němu vztahují speciální slevy či nabídky. Znamená to, že  do dovršení uvedeného věku může dítě čerpat případné slevy. Uvedeným věkem se rozumí stáří dítěte, jež nesmí dovršit v den návratu do ČR, tj. dítě do 2 let nesmí v den návratu do ČR dovršit druhý rok věku, dítě do 12 let nesmí v den návratu do ČR dovršit 12. roku věku, apod. Ceny dětských letenek a přepravních dokladů jsou dány cenami přepravce a tato informace je dostupná na doptání v cestovní kanceláři. Upozorňujeme, že na většinu plaveb nesmí děti do 6 měsíců věku.

Hledání plaveb

Naše akce

 

Navštivte náš 

firemní Facebook!

ERV Pojišťovna

 

ACK

 

NAVRCHOLU.czTOPlist