Costa Fascinosa - Středomoří, Lisabon, Azory, Madeira - letecky s delegátem - Johoho

Costa Fascinosa - Středomoří, Lisabon, Azory, Madeira - letecky s delegátem

Loď: Costa Fascinosa Délka: 15 denní plavba Vybráno: 1 termín od 1.5.2022 Odjezdy: žádný termín od 1.5.2022 Doprava: letecky Strava: plná penze Kód: 618410

Ceny od 39 990 Kč

Program

DenPřístav / programPřiplutíOdplutí
1. den Savona - odlet z Prahy, po příletu transfer. nalodění-17:00
2. den Marseille08:3017:00
3. den Barcelona8:0018:00
4. den na moři--
5. den Cádiz08:0017:00
6. den Lisabon10:0017:00
7. den na moři--
8. den Ponta Delgada10:0018:00
9. den Praia da Vitoria08:0017:00
10. den na moři--
11. den Funchal08:0017:00
12. den na moři--
13. den Malaga09:0014:00
14. den na moři--
15. den Savona - vylodění, transfer, odlet do Prahy09:00-
Plavba nemá žádné termíny


Velice zajímavý lodní zájezd včetně letecké dopravy, transferů a služeb českého delegáta.

Trasa plavby:

Savona (itálie) - Marseille (Francie) - Barcelona (Španělsko) - Cádiz (Španělsko) - Lisabon (Portugalsko) - Ponta Delgada (Azory, Portugalsko) - Praia da Vitoria (Azory, Portugalsko) - Funchal (Madeira, Portugalsko) - Malaga (Španělsko) - Savona (itálie)


Vydejte se s námi na překrásný letecký zájezd, kde poznáte krásy západního Středomoří, Andalusie, Lisabonu a hlavně portugalských ostrovů věčného jara, jmenovitě dvou Azorských ostrovů Sao Miguel a Terceira a na trase nemineme ani divokou Madeiru. Připomínáme, že termín plavby je v době vrcholného květu na ostrovech.
Zájezd je skvělou volbou pro všechny, koho již nebaví trávit čas dovolené v autobusu, jelikož součástí ceny je i letecká doprava s transfery.
Díky přítomnosti českého delegáta získáte jazykové zázemí a pomoc v praktických záležitostech při pobytu na lodi. Při nalodění vám bude delegát nápomocen s formalitami a poradí s registrací lodních účtů. Pomůže vám orientovat se v lodních novinách, které vycházejí každý den a poskytují důležité informace týkající se pobytu na lodi či v přístavech a upozorňují na možné aktivity v průběhu plavby. Při večerním stolování vám bude delegát nápomocen s výběrem z jídelního lístku, poradí vám s volbou fakultativních výletů a v rámci svých možností zabezpečí vše potřebné k tomu, abyste na lodi strávili příjemnou dovolenou. Český delegát nabídne v průběhu plavby v určité hodiny informační schůzky a pomůže s organizací vašeho vlastního programu a výletů.

Informace o plavbě:

 • Ceny jsou kalkulovány ve dvojlůžkové kajutě, při obsazenosti alespoň dvěma plně platícími osobami. Kategorie kajut, jejich ceny a dostupnost je nutné vždy ověřit. Vyhrazujeme si právo změny zde uváděných cen.
 • Pro účast na plavbě občené ČR a SR nepotřebují víza.
 • Ubytování 3. a 4. osoby není dostupné ve všech kajutách. Jejich počet je omezený a prodávají se pouze po potvrzení. Kalkulaci ověříme a zpracujeme po obdržení poptávky. Vždy je ale nutné uvést jména, příjmení a data narození všech cestujících, telefonní spojení a adresu.
 • Na vyžádání dodáme informace o předplacení speciálních cenově zvýhodněných balíčků, např. nápojové, wellness, all inclusive a podobně.
 • Informace o výletech a exkurzích – ceny, délka trvání, náročnost a bližší popis dodáme na vyžádání.
 • Některé akce a výlety pořádané lodní společností mohou být hodně frekventované, proto je vhodné je rezervovat ihned první den po nalodění přímo na palubě.
 • Výlety lodní společnosti jsou poskytovány s průvodcem nejčastěji v angličtině, s kompletním vybavením pro absolvování všech aktivit a dle délky výletu i s občerstvením.
 • Pokud je během plavby přítomen delegát, pak pomůže klientům s orientací na lodi, organizačním zajištěním a složením depozitu, upozorní na důležité body programu, organizuje schůzky, na kterých poskytne všechny dostupné informace, pomůže s výběrem fakultativních výletů a doporučí možné aktivity na pevnině i na lodi. Delegát není průvodcem na výletech.
 • Měnou na lodi je EUR. Je však možno platit i mezinárodními platebními kartami.

Další důležitá upozornění:

 • Vstup na loď i na pevninu je možný pouze s cestovním pasem, platným nejméně šest měsíců po ukončení plavby!!! Pasové údaje a některé údaje o pasažérech a blízké osobě v případě nouze je nutné poskytnout cestovní kanceláři, aby je mohla doplnit do rezervačního systému. Bez toho není možné vyžádat lodní lístky.
 • Ceny jsou kalkulovány za osobu ubytovanou ve dvojlůžkové kajutě, při obsazenosti alespoň dvěmi plně platícími osobami. Kategorie kajut, jejich ceny a dostupnost je nutné vždy ověřit. Vyhrazujeme si právo změny zde uváděných cen.
 • Cena za dítě (věk do dovršených 18 let v první den plavby) se počítá pouze při ubytování spolu se dvěma plně platícímii osobami v kajutě. Dětské ceny zájezdu se mohou lišit dle věkových kategorií a je nutné je ověřit předem v CK.
 • Ubytování 3.a 4. osoby není dostupné ve všech kajutách. Počet vícelůžkových kajut je omezený a prodávají se pouze po potvrzení. Kalkulaci ověříme a zpracujeme po obdržení poptávky. Vždy je ale nutné uvést jména, příjmení a data narození všech cestujících, telefonní spojení a adresu.
 • Důrazně doporučujeme, aby cestující před plavbou uzavřeli cestovní pojištění. Cestovní kancelář může nabídnout uzavření cestovního pojištění na vyžádání. Výše cestovního pojištění závisí na destinaci, věku pasažérů či délce trvání plavby. Cestovní pojištění je možné uzavřít kdykoliv v průběhu před odplutím, na nejzazší termín uzavření cestovního pojištění se informujte v cestovní kanceláři.
 • Pojištění storna je možné rovněž uzavřít v cestovní kanceláři, ale toto pojištění lze uzavřít jen v okamžiku uzavření smlouvy. Pojištění storna nelze zakoupit dodatečně.
 • Na lodi na konci plavby se platí servisní poplatky, které nejsou součástí ceny plavby. Tyto poplatky slouží jako spropitné pro personál, který se o vás stará během plavby.
 • Veškeré platby na palubě probíhají bezhotovostně, čerpáním z depozitu, který si pasažéři složí na krytí své útraty. K tomu je nutné složit minimální hotovost nebo vklad z vaší platební karty v přepočtu cca 200 -300 EUR na kajutu. Jeho výše závisí na délce plavby. Z depozitu jsou hrazeny veškeré nákupy na lodi včetně servisních poplatků. Nevyčerpaný depozit je na konci plavby vyúčtován a vrácen tomu, kdo jej za kajutu skládal.
 • Neutracená částka Vám bude po skončení plavby vrácena, pokud svůj lodní účet nevyčerpáte. Spropitné pro personál – servisní poplatky jsou každodenně načítí´ány kana účet klienta a budou se hradit, stejně jako veškerá další útrata na lodi (nápoje, které nejsou součástí all inclusive paketu, transfery, nákupy v buticích a lodních obchodech, placené služby na lodi atd. atd.) právě z tohoto složeného depozitu.
 • Doporučujeme, abyste se u dětí mladších dvanácti měsíců před rezervací okružních plaveb poradili s lékařem.
 • Společnost nemusí přijmout rezervace pro ženy, které budou na konci plavby ve 24. týdnu těhotenství. Společnost si výslovně vyhrazuje právo odepřít právo vstupu na palubu každé ženě, která se zdá být v pokročilém stádiu těhotenství nebo která je těhotná a nepředloží lékařské potvrzení o své způsobilosti k cestování s přihlédnutím k příslušné trase lodi. Za toto odepření nelze společnost činit žádným způsobem odpovědnou.
 • Informace o výletech nabízených lodní společností a o jejich cenách dodáme na vyžádání, pokud jsou k dané plavbě k dispozici. Nabídka těchto výletů je pouze informativní. Přímo na lodi může být nabídka pozměněna – některé výlety mohou být zrušeny a jiné zase naopak nabídnuty nově nad rámec těchto, které jsou nám dostupné předem od lodní společnosti. Změny cen a nabídky výletů jsou vyhrazeny a plně v kompetenci lodní společnosti.
 • Jakékoliv individuální výlety, vycházky a exkurze podniká klient vždy na vlastní zodpovědnost a přijímá všechna rizika s tím spojená. Cestovní kancelář ani lodní společnost nezodpovídá za jeho rozhodnutí.
 • Některé akce a výlety nabízené lodní společností mohou být hodně frekventované, proto je vhodné je rezervovat ihned první den po nalodění přímo na palubě.
 • Výlety lodní společnosti jsou poskytovány s průvodcem nejčastěji v angličtině, popřípadě v jiných světových jazycích s kompletním vybavením pro absolvování všech aktivit a dle délky výletu i s občerstvením. Výlety nejsou poskytovány v češtině.
 • Lodní společnost si vyhrazuje právo změnit trasu či zastávky podle svého uvážení či podle rozhodnutí kapitána každé lodi dle aktuální situace v závislosti na povětrnostních podmínkách, situaci v přístavech či jiných okolnostech. V případě těchto změn lodní společnost jedná v nejlepším zájmu všech pasažérů a posádky a s ohledem na jejich bezpečnost. Za těchto okolností není společnost vůči cestujícímu odpovědná ani zavázaná.
 • Měnou na lodi je EUR. Plavby vyplouvající z území USA mají měnu na lodi USD. Je však možno platit i mezinárodními platebními kartami.
 • Hosté musí být první den u odbavení nejpozději dvě, raději však tři hodiny před odplutím lodě. Před vyplutím je nutné absolvovat povinný bezpečnostní nácvik na palubě lodi. Transfery mezi letištěm, hotelem a přístavem, jsou-li zajišťovány lodní společností, jsou naplánované odpovídajícím způsobem.
 • Je odpovědností každého, aby dodržoval instrukce a dorazil včas k transferům či k nalodění. Za všechny následné škody způsobené v důsledku nedodržení pokynů nenese zodpovědnost ani lodní společnost ani cestovní kancelář.
 • Vylodění v destinacích bývá 40 až 60 minut po připlutí do přístavu. Vždy až poté, co loď splní povinné přístavní formality a technicky je vylodění možné.
 • V některých destinacích je doprava pasažérů na břeh zajišťována přepravními, případně záchrannými čluny (tender). Je to v případech, kdy loď nemůže kotvit přímo u mola v přístavu.
 • Návrat na loď v destinacích je nutný vždy nejpozději v čase určeném denním programem, obvykle 30-60 minut před odplutím! Je bezpodmínečně nutné dodržet čas, do kdy nejpozději se musí všichni pasažéři dostavit na loď. V případě zmeškání či opožděného návratu loď na cestující nečeká!
 • Jakékoliv změny osob v již vytvořené fixní rezervaci je možné provést pouze za poplatek a jeho aktuální výše bude sdělena na vyžádání. Rovněž bude na vyžádání sdělen nejzazší termín před vyplutím, do kdy je změny možné provést.
 • V kajutách i na balkónech kajut je kouření zakázáno. Kouření je dovoleno minimálně v jednom baru na každé lodi. Házení nedopalků cigaret přes palubu je přísně zakázáno!

Stravování: plná penze

Před a po nalodění: Stravování je individuální a není zahrnuto v ceně zájezdu.
Během plavby: Nejméně 5x denně. Snídaně a obědy formou špičkového bufetu, večeře servírované nebo opět formou luxusního bufetu. Během dne možnost návštěvy restaurací se servírovaným menu, může se účtovat příplatek nebo cena a la carte. V ceně jsou rovněž již zahrnuty některé nápoje k jídlu: voda, čaj, káva a ledový čaj. U bufetu jsou rovněž v ceně rozlévané džusy. Ostatní nápoje jdou na vrub Vašeho lodního účtu. V některých restauracích dětská sleva.

Doprava: letecky

Odlet je zajištěn z Vídně, za příplatek lze odlétat také z Prahy (o den dříve s přespáním v hotelu), případně i z jiných letišť, pokud mají vyhovující spojení.
Po přistání v cílové destinaci je zajištěn transfer na loď a po plavbě na letiště.


Loď: Costa Fascinosa

Loď Costa Fascinosa je přitažlivá především díky inovativním druhům zábavy. Čeká vás například kino 4D, virtuálních hry, pestrý vodní park s tobogánem a pirátskou lodí, simulátor F1. Velkolepě řešený lázeňský areál Samsara Spa, skvělé jídlo a profesionální služby jen podtrhují skvělé zážitky v tomto plovoucím resortu.
Technické údaje
Rok spuštění na vodu: 2012
Délka 290 m
Šířka: 35,5 m
Výtlak: 114 500 BRT
Rychlost: 20 uzlů
Počet palub pro cestující: 13
Kapacita: 3 800 pasažérů
Počet členů posádky: 1 100 osob
Celkový počet kajut : 1 508
z toho:

594 s balkónem
34 suite
některé kajuty s přímým vstupem do wellness

Cena zahrnuje

 • zpáteční letenka do místa odplutí včetně letištních poplatků v optimální knihovací třídě
 • transfery
 • odpovídající počet nocí ve zvolené kajutě
 • služby českého delegáta
 • plnou penzi během celé plavby, nealkoholické nápoje k snídani, obědu a občerstvení
 • servírované večeře nebo raut
 • portýrské služby při nalodění/vylodění
 • kajutového stewarda a každodenní úklid kajuty
 • animační program
 • volný přístup a využití všech prostor lodi: otevřených palub, bazénů s lehátky, vířivek, sauny, plážových osušek, salónů, nočních klubů, knihovny, fitnes centra, kasina, diskoték atd
 • dětský a mládežnický klub pro děti a dospívající mládež od 2 do 17 let pod dohledem kvalifikovaného personálu během dne i večer
 • noviny s denním programem
 • přístavní poplatky
 • zákonné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

 • alkoholické nápoje, nápoje na baru a nápoje během servírovaných večeří - vyjma kategorií kajut, které zahrnují all inclusive nápojové balíčky. Nápojové balíčky lze za příplatek dokoupit i v ostatních kajutách.nákupy v obchodech a restauracích
 • cestovní pojištění a pojištění storna- možno dokoupit za příplatek - vysoce doporučujeme! Nabízíme pojištění od ERV. Upozorňujeme, že pojištění storna je nutné řešit na začátku při uzavírání smlouvy.
 • příplatek za kajuty vyšší kategorie
 • fakultativní výlety
 • servisní poplatek (od cca. 10 EUR/dospělá osoba a den, děti do 11 let platí polovinu)
 • kadeřnický salon, lázeňské a jiné služby
 • víza a vstupní povolení, jsou-li potřeba
 • telefonní a internetové spojení
 • jiné služby

Přihlášení k odběru novinek CK JOHOHO

Jste na tom pravém místě, kde se můžete přihlásit k odběru našich novinek. Zasílat nebudeme příliš často, přesto můžete očekávat jen ty opravdu nejzajímavější vychytávky v oboru lodních zájezdů.

JOHOHO v.o.s.
Brocno 17, 41108 Štětí

Telefon: +420 608 224181
Email: info@johoho.cz